TRỤ SỞ CHÍNH

 • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
 • (028) 38.212.590

Quản trị kinh doanh

Đào tạo Thạc sĩ

Tên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chuẩn đầu ra, cấu trúc chương trình, mô tả mục tiêu các học phần chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ  Quản trị kinh doanh

1. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

 • Về kiến thức: Chương trình đào tạo cung cấp những kiến thức hiện đại để giúp người học nắm vững các kiến thức chuyên sâu trong quản trị kinh doanh. Các khối kiến thức bao gồm: khối kiến thức đại cương, khối kiến thức cơ sở ngành, khối kiến thức chuyên sâu về ngành và chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.
 • Về kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp: Người học được rèn luyện để hình thành các kỹ năng cụ thể như: kỹ năng phân tích, kỹ năng tư duy sáng tạo để khám phá kiến thức mới, kỹ năng tư duy hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng đàm phán và biết cách sử dụng hiệu quả tiếng Anh trong nghiên cứu và thực hành trong Quản trị Kinh doanh. Hiểu rõ các quy định về luật pháp trong kinh doanh. Từ đó, hoàn thiện khả năng đưa ra quyết định phù hợp với đạo đức và luật pháp. Làm chủ kĩ năng lãnh đạo, kĩ năng hoạch định chiến lược và kĩ năng ra quyết định để xử lý các biến động trong quá trình quản lý doanh nghiệp. Có kĩ năng vận dụng các công cụ thống kê, các kỹ thuật phân tích định lượng của ngành kinh tế & quản lý công vào hoạt động thực tiễn để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong doanh nghiệp.
 • Về thái độ, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp: Thông qua quá trình học tập, người học hình thành lối tư duy tích cực; có thái độ, tinh thần trong công việc đúng đắng; có đạo đức, công bằng và trách nhiệm; có tác phong làm việc chuyên nghiệp, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, cầu tiến.
 • Về năng lực thực hành nghề nghiệp: Chương trình đào tạo giúp học viên có được  kĩ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng; kĩ năng viết báo cáo, thiết lập dự án và bảo vệ dự án, năng lực xây dựng và thực hiện các kế hoạch từ tác nghiệp đến chiến lược trong tổ chức/doanh nghiệp, hoặc triển khai các kế hoạch nghiên cứu nhằm phát hiện và giải quyết những vấn đề mới về khoa học, công nghệ trong Quản trị Kinh doanh.

2. Kết cầu chương trình đào tạo

STT

Phần kiến thức

Bắt buộc

Tự chọn

Tổng cộng

Tỷ lệ

Số TC

Tỷ lệ

Số TC

Tỷ lệ

1

Kiến thức chung

4

6.67%

0

0.00%

4

6.67%

2

Kiến thức cơ sở

8

13.33%

6

10.00%

14

23.33%

3

Kiến thức chuyên ngành

16

26.67%

12

20.00%

28

46.67%

4

Luận văn

14

23.33%

0

0.00%

14

23.33%

Tổng cộng

42

70.00%

18

30.00%

60

100%

 

2. Mục tiêu các môn học

Stt

Môn học

(Học phần)

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

1

Triết học (Philosophy)

Một là, củng cố tri thức triết học cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội – nhân văn; nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Hai là, hoàn thiện và nâng cao kiến thức triết học trong chương trình Lý luận chính trị ở bậc đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo các chuyên ngành khoa học xã hội – nhân văn ở trình độ sau đại học.

2

Lý thuyết quản trị hiện đại và đổi mới sáng tạo (Modern management theories and Managing creativity/innovation)

Môn học được xây dựng để cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng mới của quản trị, sau khi học xong môn học, người học có khả năng áp dụng những quan điểm quản trị tiên tiến vào trong các tổ chức nằm nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua các hoạt động đổi mới và sáng tạo.

3

Phương pháp nghiên cứu trong quản trị Kinh doanh

(Research methods for business)

- Cung cấp kiến thức chuyên sâu về  kỹ năng nghiên cứu;

- Có năng lực phân tích, viết báo cáo nghiên cứu thị trường,  báo cáo nghiên cứu khoa học

Để đạt được các mục tiêu trên, môn học sẽ cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu bao gồm: tổng quan về nghiên cứu khoa học, cơ sở lý thuyết, phương pháp luận, các bạng báo cáo khoa học.

4

Quản trị Marketing quôc tế

(International marketing management)

Môn học này giúp học viên nâng cao sự hiểu biết về quan trị marketing quốc tế về lý thuyết và thực hành. Học viên sẽ được tìm hiểu cách các doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu marketing để hiểu nhu cầu, sở thích và hành vi của người tiêu dùng trong các nền văn hóa, kinh tế khác nhau. Từ đó, học viên biết cách sử dụng những thông tin đã thu thập được trong quá trình nghiên cứu để chuyển thành chiến lược marketing thực tế, với các nội dung tập trung vào chiến lược truyền thông, chiến lược giá quốc tê, chiến lược sản phẩm và thương hiệu quốc tế, và chiến lược phân phối quốc tế, đồng thời có khả năng xác định những thách thức của hoạt động marketing trên thị trường quốc tế. Học viên cũng sẽ được yêu cầu làm việc cùng với một tổ chức bên ngoài để nghiên cứu và phát triển các chiến lược marketing quốc tế của họ, cụ thể phân tích tác động của sự khác biệt về văn hóa, kinh tế, công nghệ, chính trị và pháp lý đối với quá trình marketing quốc tế của công ty.

5

Luật kinh doanh

(Business law)

- Kiến thức: Học viên có kiến thức hiểu biết rõ ràng về môi trường pháp lý trong hoạt động kinh doanh đối với phát triển kinh tế, xã hội, pháp luật về hợp đồng, giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh thương mại.

Học viên cũng có kiến thức sâu về mô hình hóa quản trị trong doanh nghiệp,  quản lý trong hoạt động kinh doanh.

- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phân tích pháp luật; kỹ năng soạn thảo hợp đồng, các kỹ năng pháp luật liên quan đến quản lý, điều hành công ty và giải quyết tranh chấp kinh doanh phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp.

6

Quản trị sự thay đổi nâng cao

(Change management (Advanced))

- Cung cấp kiến thức và kỹ năng để xem xét, phân tích, triển khai hoạt động quản trị dụ án thay đổi tổ chức;

- Ứng dụng nhằm phân tích các tình huống, tư duy lường trước những thay đổi về môi trường trong kinh doanh ảnh hưởng đến tổ chức, từ đó có những quyết định về sự thay đổi của tổ chức.

7

Quản trị tài chính và ra quyết định.

Financial management and decision making

Mục đích của môn học nhằm giúp người học tìm hiểu những công cụ tài chính để áp dụng vào việc ra quyết định trong các tổ chức kinh tế đồng thời phát triển khả năng hiểu và sử dụng thông tin tài chính cho việc ra quyết định. Khóa học nhằm trang bị cho người học, là các cấp quản trị trong doanh nghiệp, một loạt những kĩ năng phân tích tài chính và ra quyết định tài chính trong doanh nghiệp thông qua việc thảo luận các tình huống và làm bài tập thực hành phân tích. Mục tiêu của môn học này là đưa người học tiếp cận với những vấn đề tài chính thực tế trong doanh nghiệp. Người học biết vận dụng kiến thức và kĩ năng ra quyết định trong quản trị được trang bị trong khóa học để nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc cũng như đưa ra những quyết định đúng đắn nhằm tăng trưởng tài chính cho doanh nghiệp.

8

Quản trị nguồn nhân lực; Chiến lược và ứng dụng

Human resource management; Strategy and applied 

- Cung cấp kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về năng lực quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức;

- Biết phân tích các tình huống, tư duy lường trước những thay đổi về môi trường trong kinh doanh ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của tổ chức, từ đó có những quyết định đúng về chiến lược nhân lực trong tổ chức.

9

Kỹ năng Lãnh đạo và quản lý

Leadership and Management skill

 

 - Cung cấp kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về năng lực lãnh đạo và quản trị điều hành tổ chức;

- Nắm bắt được sự tích hợp các vấn đề quan trọng của bối cảnh khoa học quản trị hiện nay để lãnh đạo – quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

10

Quản trị chiến lược

Strategic magament

Môn học hệ thống hóa những kiến thức cơ bản và nâng cao về quản trị chiến lược trong bối cảnh kinh doanh hiện tại. Chú trọng một số chủ đề về quản trị chiến lược đang được nhiều nhà quản trị quan tâm mà ở bậc cử nhân học viên chưa nghiên cứu sâu để có đủ năng lực nhận biết được tầm quan trọng của sự hợp tác với các đối tượng tương quan của quá trình hoạch định, triển khai thực hiện và kiểm tra đánh giá chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp trong bối cảnh các yếu tố môi trường kinh doanh, môi trường luôn biến đổi, phức tạp ngày nay… Học viên thực hiện thảo luận nhóm các tình huống thực tế và được hướng dẫn thực hành, vận dụng các công cụ lựa chọn chiến lược. Quá trình học tập giúp học viên nâng cao kỹ năng học tập hiệu quả, vận dụng phương pháp kích hoạt não (Brain storming) và tạo ý tưởng, sáng tạo, chủ động trong nghiên cứu để trình bày, hùng biện và phản biện giữa các học viên.

11

Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại

Modern Commercial banking management 

- Học viên nhận diện và phân tích được các yếu tố tác động đến công tác quản trị  hoạt động kinh doanh NHTM.

- Học viên có thể nhận diện và đo lường được mức độ rủi ro trong kinh doanh của NHTM;

- Học viên có năng lực đánh giá được hiệu quả hoạt động quản trị của một ngân hàng; và vận dụng các kiến thức đã học để xây dựng được các quy chuẩn trong kinh doanh và hoạt động của ngân hàng theo chuẩn thông lệ quốc tế.

Để đạt được các mục tiêu trên, môn học sẽ cung cấp cho người học các kiến thức chuyên sâu về quản trị ngân hàng thương mại hiện đại cụ thể: quản trị tài sản nợ- có, vốn tự có, hoạt động thanh khoản, quản trị rủi ro lãi suất, quản trị rủi ro hoạt động.

12

Kinh doanh điện tử

E-Business

- Cung cấp kiến thức, kỹ năng về kinh doanh điện tử;

- Thiết lập mô hình kinh doanh điện tử

- Ứng dụng các phương tiện công nghệ trong các tiến trình sản xuất, cung ứng, phân phối, marketing, quản tri nguồn nhân lực và tài chính.

13

Quản trị vận hành nâng cao

Advanced Operations Management

Môn học thuộc kiến thức ngành. Môn học cung cấp các kiến thức nền tảng và nâng cao giúp người học có đủ năng lực để quản trị vận hành một hệ thống sản xuất trên cơ sở quan điểm hiện đại, hiệu quả và bền vững trong thời đại công nghiệp mới. Với sự trợ giúp của các phầm mềm chuyên dụng, môn học giúp người học nhanh chóng nắm được các kỹ năng ra quyết định, cách thức dự báo, điều phối liên quan đến quá trình sản xuất.

14

Quản trị dự án

Project Management

Môn học cung cấp các kiến thức nền tảng và nâng cao về quản trị dự án đầu tư giúp người học có đủ năng lực xây dựng và triển khai bộ máy tổ chức để quản trị dự án bằng các công cụ và phương pháp tiên tiến nhất, cụ thể người học có đủ khả năng quản trị về thời gian, chi phí, nguồn lực, chất lượng và rủi ro của dự án. Thông qua việc thực hành trên phầm mềm quản trị dự án chuyên dụng sẽ giúp người học vận dụng những kiến thức và kỹ năng của môn học vào trong tình huống thực tiễn một cách hiệu quả nhất

15

Luận văn thạc sĩ

(Master Thesis)

Học phần này với sự định hướng và hướng dẫn khoa học của giảng viên được Khoa phân công, học viên sẽ chọn vấn đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực Quản trị kinh doanh; trên cơ sở vấn đề nghiên cứu được chọn, học viên phải xác định rõ mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và vận dụng các kiến thức, cũng như sử dụng các phương pháp nghiên cứu để giải quyết các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra một cách khoa học, có hệ thống; từ đó giúp học viên nâng cao được kỹ năng nghiên cứu.

 

File đính kèm: chuong-trinh-dao-tao-thac-sy-nam-2019-chuyen-nganh-quan-tri-kinh-doanh.pdf

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

  (028) 38.212.590

  khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page