TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC

Thể loại: Thạc sĩ
Tóm tắt:
Ngày ban hành: 27/10/2021
Ngày ký: 27/10/2021
Danh sách file:
  • 20220110082753-10061862.21-qd-ban-hanh-quy-che-danh-gia-thi-ket-thuc-hoc-phan-trinh-do-sau-dai-hoc.pdf - Tải tài liệu Xem nhanh

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@buh.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page