TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NĂM 2022

Xem tiếp
QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2021

Quyết định sữa đổi bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021

Xem tiếp
QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2021

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021

Xem tiếp
QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Quy chế tạm thời về đánh giá kết quả nghiên cứu theo hình thức trực tuyến

Xem tiếp
QUY CHẾ 2157 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ 2037 VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Xem tiếp
QUY CHẾ SỐ 2037 VỀ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2018

Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Xem tiếp
QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2012

Quy chế đào tạo trình độ Tiến Sĩ

Xem tiếp
Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page