TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NCS ĐOÀN QUỲNH PHƯƠNG

1. Nội dung luận án _ Đoàn Quỳnh Phương.pdf Download
2. Tóm tắt luận án_Đoàn Quỳnh Phương - Tiếng Việt.pdf Download
3. Tóm tắt luận án_Đoàn Quỳnh Phương - Tiếng Anh.pdf Download
4. Điểm mới luận án_Đoàn Quỳnh Phương_Tiếng Việt.pdf Download
5. Điểm mới luận án_Đoàn Quỳnh Phương - Tiếng Anh.pdf Download

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@buh.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page